Delatnosti

Delatnost: vodovod i kanalizacija | Energomontaža
Vodovod i kanalizacija

 • spoljne instalacije vodovoda
 • spoljna kanalizacija
 • hidrantske mreže
 • unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacija i sanitarno opremanje objekata
 • protivpožarne crpne stanice i sprinkler instalacije
 • rezervoari svih tipova konstrukcije

Delatnost: grejanje i klimatizacija | Energomontaža
Termotehničke instalacije

 • klimatizacija niskog pritiska
 • klimatizacija visokog pritiska
 • provetravanje i ventilacija
 • vazdušno grejanje
 • centralno grejanje
 • toplodalekovodi daljinskog grejanja
 • centralne i lokalne kotlarnice
 • parne kotlarnice visokog i niskog pritiska
 • komprimovani vazduh
 • toplotne podstanice
 • automatska regulacija

Delatnost: gasovod i gasne instalacije | Energomontaža
Gasovod i gasne instalacije

 • sekundarni gasovodi prirodnog gasa
 • instalacije za tehničke gasove

Delatnost: projektovanje i instalacije | Energomontaža
Projektovanje
instalacija

 • termotehničkih instalacija
 • vodovoda i kanalizacije