O nama

ENERGOMONTAŽA DOO osnovana je oktobra 1992. godine udruživanjem tri zanatske radnje. Cilj udruživanja je bio stvaranje jedne stabilne izvođačke firme sa 20 – 30 zaposlenih koja će biti sposobna da se na ovim prostorima prihvati i poveže svaku instalaciju klimatizacije, centralnog grejanja, gasovoda i kanalizacije, bez obzira na veličinu građevinskog objekta. U tome se u dobroj meri i uspelo.

Protekli period se može oceniti kao uspešan a izvedeni su poslovi pojedinačno vredni i više desetinamiliona dinara. U stotine stanova je uvedena instalacija grejanja, a u više desetina velikih objekata kao što su poslovne zgrade Vojvođanske banke, „Tehnobiroa”, „Dinamike”, Univerziteta, Sportske hale, više klinika u okviru Kliničkog centra u Novom Sadu, Poslovni centar NIS Naftagas, Hotel Premier Aqua Vrdnik, fabrike Gorenje Valjevo i Cooper Standard Sremska Mitrovica urađena je instalacija grejanja i klimatizacije.

Broj zaposlenih se kreće od 35 do 40 i ostvarena je saradnja sa nekoliko manjih i većih preduzeća sa kojima imamo zajednički nastup na izvođenju kompletnih objekata (ključ u ruke).

Politika kvaliteta

ENERGOMONTAŽA DOO definiše svoju politiku kvaliteta kroz sveobuhvatnu poslovnu politiku preduzeća, a koja se u pogodnom obliku distribuira na sve nivoe. Njen osnovni zadatak je kontinuirano poboljšanje sistema menadžmenta kvaliteta, ispunjavanjem zahteva i očekivanja korisnika, vlasnika, zaposlenih i društva u celini.

Partneri