Sertifikati i licence

Visok stepen kvaliteta proizvoda i usluga imaju sve veći značaj za postizanje veće konkurentnosti na globalno svetskom tržištu. Energomontaža je uvidela da za osvajanje tržišta nije dovoljan samo kvalitet već i svetski priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata SRPS ISO 9001:2008. ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Sertifikati

  • Sertifikat | SRPS ISO 9001
  • Sertifikat | SRPS ISO 14001
  • Sertifikat | SRPS ISO 18001

Licence

  • Licenca Darko Majstorović | Inzenjerska
  • Licenca Darko Majstorović | Projektantska
  • Licenca 2007, termotehnika, termoenergetika, procesna i gasna tehnika | Upravni odbor inzenjerske komore Srbije
  • Energomontaza Licenca 2007, termotehnika, termoenergetika i gasna tehnika | Upravni odbor inzenjerske komore Srbije
  • Licenca Energomontaza | Upravni odbor inzenjerske komore
  • Licenca 2005 | Energomontaza | Inzenjerska komora Srbije